911 Zakázaný deníček

On-line Filmy, které Vám televize nepustí, zprávy, které Vám noviny nesdělí...

Homepage

Demokracie nebo feudalismus (?) aneb USA vstoupily do jedné z poslední prezidentské volební kampaně + video cs titulky

Vnímat nebo nevnímat? Toť o co tu běží! Současné politické vlády nápadně připomínají feudální panství, připomínají nevolnictví, otroctví a je na čase se ptát: „Jak se změnila politická správa za poslední staletí, jak supermoderní  technologie pomohly lidem k nastolení rozumného správního řádu?“

V „minulosti“ se vládcovské posty dědily. Z prince se stal král, z princezny královna a podaní –  nevolníci makali a válčili podle potřeby jednotlivých dynastií. Je pozoruhodné, že také dnes věc nevypadá jinak. Pro příklad vezměme USA, kde se dnes o prezidentství uchází manželka bývalého prezidenta ctihodná madam Clintonová, stejně jako v současné době vládne syn bývalého prezidenta ctihodný pan George Bush, zatímco jeho bratr Jeb Bush se na tento post připravuje jako guvernér státu Florida. Také Raúl Castro bratr velitele ostrova „svobody“ Fidéla Castro přebírá při zdravotní indispozici starost o Kubu na svá bedra….. a takto bychom mohli vyjmenovat prakticky všechny světové vlády, jejich přibuzenské vztahy – talenty k vládnutí lidem!

     V České Republice jsme svědky založení vládnoucí dynastie přímo on-line, neboť ctihodný pan Topolánek coby premiér České Republiky má již potomka s lady Lucií Talmanovou, takto předsedkyní poslanecké sněmovny….

       Na případě rodiny Bushů se skoro ani nechce věřit, že demokracie, vláda lidu vyselektuje ve stamilionovém státě hned 3, slovy tři „kabrňáky“, kteří se stanou vládci států, z toho dva hned celé USA! Upřímně gratulujeme.

       Matematická pravděpodobnost, že mezi stamiliony Američanů ve svobodné politické soutěži naleznete tři vrcholové státníky v jedné rodině je v podstatě nevyčíslitelná v neprospěch této události.

       V USA se chystají volby. Televizní kanály jako jeden muž oznámily, že budou nejdražší v historii, protože volební kampaň bude trvat celý rok. Bravo!

       Jen náklady na propagační mediální kampaň tvoří 300 000 000 USD pro jednoho kandidáta (pro volby 2 008).

      Aby se tedy budoucímu prezidentovi USA ( při roční mzdě 68 000 USD) vrátila částka, kterou vynaložil „jen“ na volební mediální presentace, musel by vládnout 4 411 let a tvrdě šetřit, lépeřečeno ze svého prezidentského platu neutratit ani cent, někdo by ho zkrátka musel těch 4 411 let živit a šatit!

       To je panečku oběť, láska k vlasti. Také by mu na volební kampaň musel někdo půjčit bezúročně.

       A otázkou je, z čeho bude vracet peníze „proti“kandidát, který ve volbách neuspěje?

       Kdo je ochoten a hlavně může zaplatit prezidentským kandidátům stamiliony dolarů na volební kampaň a co za to bude požadovat?

       Na místě jsou i další otázky. Vybírají si jednotlivé finanční, zbojní, farmaceutické a tabákové koncerny kandidáty podle jejich schopností vládnout ve prospěch všech občanů nebo pro potřeby svých firem a korporací, které jsou v přímém protikladu prospěchu občanů?

       Pokud někdo zainvestuje do prezidentských kandidátů takové peníze, bude je jistě chtít zpět.

       A také je zpět dostane!

       Možná mezi štědrými donátory bude opět vzorový energetický gigant typu „Enron“, který zafinancoval prezidentskou kampaň pana Bushe, aby se ukázalo, že financoval z ničeho.

        Prostě účetní se spletli, (to se jistě může stát) a vzor prosperity Enron padl pro miliardové účetní podvody prakticky hned po volbách. Na rozdíl od penzijních fondů a ostatních věřitelů, podíl na Bushovu volební kampaň ještě vyplatit stačil….

       Ať už tedy volby v USA dopadnou jakkoliv, budoucí prezident i leader „opozice“ bude velmi zavázán několika bohatým koncernům, nikoliv ale lidu vlastní země.

       Sledujeme doslova dostihy o moc!

      Motto: čínské přísloví: „Kdo jezdí na tygru, nesmí sesedat!“

       Ta moc je pro „sponzorující“ koncerny, (v nichž často vlastnicky participují i prezidenští kandidáti, či jejich rodinní příslušníci) nesmírně důležitá ze dvou důvodů.

       Důvod číslo 1 - Světu dominantně vládnou finanční korporace.

       Vládnou ale protiústavně, nejen v USA, kde se nezákonně vybírají federální daně. Kde se nezákonně tisknou bezcenné peníze, kde bankéři sdružení v Bance federálních rezerv půjčují na úroky peníze vlastnímu státu, které nejsou ale podloženy ani zlatem, ani čímkoliv jiným, než důvěrou lidí v systém, který uměle udržuje nepřetržitá mediální propaganda – protože fakticky neexistuje – než jako kamufláž skutečné moci, která se negeneruje ani ve svobodných volbách, ani v sálech zákonodárců.

       Jak asi bude vypadat prezidentská vláda a „opozice“ ve státě, kde se k moci dostávají lidé za peníze koncernů, které přímo proti zemi, národu, lidem pracují a to velmi systematicky.

       Farmaceuti potřebují obrovské zakázky na velmi kontroverzní produkty, potřebují mít stále více lidí na svých drogách, se zdravotnictvím už to nemá vůbec nic společného. Po celém světě je odborně popsáno obrovské nadužívání léčiv i jeho devastující důsledky, stejně jako předražování léčiv potřebných.

       Zbrojařské firmy zase potřebují odbyt pro své výrobky – válku, stejně jako válka nejvíce prospívá soukromým bankovním domům, tedy lichvářům, kteří už staletí financují všechny strany válečných konfliktů…

       Obrovským přispěvatelem na dosavadní každou prezidentskou kampaň jsou také tabákové koncerny, které vyrábí pacienty a pokusné králíky výše zmiňovaným firmám farmaceutickým, dnes dominantně dětské pacienty, protože ročně začne kouřit jen v USA kolem půl milionu dětí ve věku 12-14 let!

       Tím druhým důvodem proč bohaté koncerny musí financovat své „koně“ v závodě o křeslo prezidenta USA je to, že jednoduše podvádí, mají falešná účetnictví, diktují často protiústavní zákony a to čím dále tím spletitější, čím dále tím neudržitelnější. Potřebují tedy co nejefektivněji a nejdéle maskovat své finanční a politické podvody. Nemohou si dovolit přijít o moc, kterou jim zprostředkovává prezident či vláda.

       V současné době jsou lži politiky a jejich důsledky už tak zjevné, že zbývají v zásadě tři možnosti.

       Než by reálná moc tohoto světa konstitující se z bankéřů, zbrojařů, farmaceutů, tabákového průmyslu odstoupila od moci, raději vyvolá další lokální konflikt zřejmě podobný 11. září roku 2 001, nebo i konflikt jaderný, aby jednak vydělala peníze, ale hlavně odvedla pozornost od svých praktik. Od svých zločinů.

       Druhým způsobem, jak zamezit definitivnímu odhalení podvodu zvaného politika - finančnictví - legislativa je rychlým sledem zákonodárné činnosti učinit z obyvatel civilizovaného světa absolutní nevolníky, kterým budou odebrány jakékoliv reálné možnosti ke kritice, natož ovlivnění politiky zezdola, takzvanou občanskou cestou.

       Tento postup se nyní prosazuje a v jeho pozadí jsou bankéřské elity, které chystají světový superstrát jako následný krok po předchozím unjním sjednocení kontinentů.

       Třetí možnost očekávají křesťané, čímž nemyslím oficiální církve, které se již dávno staly stejně agilními a nelidskými politickými stranami, ale skuteční křesťané, kteří podle výkladu Bible očekávají, že na konci systému věcí zasáhne Bůh JHVH a nadpřirozeným způsobem zjeví skutečnosti prostřednictvím návratu Ježíše Krista. Příroda, lidské tělo, každý organismus nese bezpočet znaků důmyslného stvoření a je tedy možno se domnívat, věřit, že ten, kdo stojí za stvořením jej vyvede z neutěšené situace v době, kdy lidská touha po moci, lidské zákony a praktiky selžou natolik, že bez tohoto zásahu bychom prostě vyhynuli.

      Protože to co probíhá nyní je neúnosné:

      Lidské technologie se obrací proti nám. Ačkoliv bychom mohli být na zemi zjevně spokojeni, žít rozumně v souladu s přírodou, provádíme stále usilovněji pravý opak.

      Děti jsou vychovávány ve zdegenerovaných školních zařízeních, ale také obrovským mediálním vlivem už zcela nepokrytě pro službu systému.

      Opomíjí se vzdělávání směřující k samostatnému myšlení, ke vztahu k přírodě, k rodině. Děti jsou odmala indoktrinováni zcela vyšinutými naukami sebezničujícího systému, „který se rozhodl“ vymítit uvažujícího, svobodného člověka ze světa.

      Denně se vydávají na nadbytečné zbrojení částky, které by pokryly stanásobně veškerou bídu na planetě.

      Každý z nás se denně setkává s tím co ekonomické „vnímání“ světa dělá s potravinami, to co dnes jíme už zdaleka nejen, že není produktem přírody a její rozumné správy, ale v podstatě žijeme na granulované stravě, kterou doplňujeme zeleninou a ovocem, které se pěstuje v tak nepřirozených podmínkách, podřizených zisku, že už si často ani chuť původní nepamatujeme.

      Občanská obrana „zespodu“ proti aroganci moci a ničení životního prostředí i života na zemi již není možná.

      Arogance a sadismus politické moci vrcholí. Zatímco sledujeme televizní zpravodajství, které nás obelhává a uspává už naprosto stejně jako po něm následující infantilizující estrádní programy a filmy, mocní dokončují své dílo. Svět začíná připomínat poušť, stejně jako my lidé, kteří jsme nuceni žít v nepřirozeném stavu věcí, sužováni nesmyslnými zákony a normami, jsme zkoušeni až k rezignaci.

      Východisko:

      Nejprve si pojďme shrnout co se nyní se světem děje.

      Zatímco rozumné technické vynálezy a patenty nenalézají uplatnění, takže nemohou pomoci řešit neutěšenou situaci lidské společnosti, vládnoucí elity si zinscenovaly teroristický útok na budovy WTC a participujícími mediálními korporacemi ho klamem připsaly partě zvané Al Kajdá.

      Musím to znovu, byť krátce, zmínit. Je to opravdu největší lež novodobých dějin, na základě které šel svět do války v Iráku, Afghánistánu, znovuzavedl absolutismus, kdy pod rouškou „ochrany proti terorismu“ převádí jednotlivé „civilizované“ státy výkon moci na jednotlivce, prezidenty, nebo premiéry. To vše spolu v ruce se zákony, které z každého z nás dělají potenciálního teroristu a umožňují nekontrolované zacházení s lidmi bez udání důvodů. Včetně obstavení účtu, ale také internace, mučení……

      Nevím, kdo poměrně nešťastně zavedl hojné užívání slova terorista?

      Nestačilo by říci zločinec? Nebo je terorista opravdu zlý zločinec? Nebo je terorista prostě dobré zaklínadlo pro vedení permanentní války reálné světové moci s občany?

      Organizovat celosvětový boj proti zločincům by jaksi nešlo, protože to se prostě průběžně děje. Kdo by podpořil světové tažení proti zločinu? Je zapotřebí vytvořit mýtický obraz zločince na druhou, nebo dokonce na třetí. Na světě je terorista a jeho buňka, která ohrožuje nás všechny. Nikdy terorismus samozřejmě nepůjde úplně vymítit, právě proto tato permanentní válka proti občanům vznikla.

      Na letištích i v letadlech jsou dnes speciálně vycvičení agenti, kteří mají rozpoznat chování cestujících a odhalit latentního teroristu. Pokud se někdo špatně dívá, zkrátka se nelíbí zfanatizovaným agentům je zatčen a vyslýchán, je podezřelý.

      Všichni jsme totiž podezřelí. My všichni jsme podezřelí, kdož se špatně podíváme směrem nahoru, k velínu současného propojujícího se světa, kde se dokončuje největší blamáž lidské historie.

     Parta vyšinutých politiků a firem v jejich pozadí si totiž řekla, že si udělá svět na klíč. Zavede jednotnou měnu, jednu armádu, jeden svět, jeden prototyp člověka!

     MY se jen nemáme na nic ptát a máme věřit tomu, co nám ONI nechávají pouštět v televizi, co nám píší ve zprávách prostřednictvím obrovských mediálních korporací, které oklešťují už celý svět.

     Východisko není v reformě, ani v revoluci, protože ONI si jí dříve či později koupí a také člověk nemá právo na násilné činy (!) ani nabádání k nim, můžeme jen upozorňovat, protestovat. Jenže hlasy volající po pravdě se do JEJICH médií které MY platíme nedostanou.

      Klíčovou úlohu precizně hraje kulturní fronta, která lidi infantilizuje a zabavuje v době, kdy by naopak měla burcovat proti přicházející světovládě a jejím už nyní zjevným, zdrcujícím důsledkům na život „obyčejných“ lidí.

       Je to trapné, když populární hvězdy, které vědomě, či nevědomě pomáhají tu politickou hydru držet v chodu, přiletí soukromým tryskáčem na mýting, který má upozornit na plýtvání, nebo náborují miliony lidí k tabákovým drogám ve svých filmech, aby potom v časopisech poučovaly maminky o zdravé výživě a vůbec nejtrapnější jsou jejich adopce, kdy doslova „sbírají“ děti v rozvojovém světě, aby jim nejprve smluvně zakázali dědit, („kdyby náhodou“) a potom je stejnou smlouvou dají do rukou chůvy, která jim je půjčuje pro focení na přední strany světových časopisů.

      Lidská ješitnost, chorobná touha po penězích a exhibici přetvořila oficiální kulturu na velmi tragickou záležitost, kdy v bezesporu nejkritičtějším období historie „umělci“ natáčí filmy, písničky jako o život. Nechají se uctívat a docela zapomněli, že skutečné umění probouzí člověka k životu, k myšlení.

      To současné je nekritické, nereflektuje vůbec nic, než potřebu hvězd být viděn, vydělávat a plní velmi smutnou úlohu, odvádí pozornost právě od probíhajícího dění. Umělci a novináři si předávají ceny, zaměstnávají naši pozornost, ale také plní stránky médií zcela nepodstatnými informacemi, které potom zabírají místo těm skutečným.

      Umělci se také připravují na Americkou volební kampaň, podpoří svého kandidáta koncerty a přidají něco k jeho slibům……

      Amerika si zvolí nového prezidenta.

     Vývoj naznačuje, že to možná bude jeden z posledních, než vládu nad USA už oficiálně převezme nějaká soukromá organizace. Třeba se bude jmenovat

     Národní agentura pro nouzový stav, požadavek na ní zde už zcela jistě je.

     A co taková agentura udělá, až se dostane k moci, co pro nás udělá?

     Nejprve vypne nepohodlné internetové zpravodajství. Jakkoliv je to smutné, tak to je otázka několika hodin, zbude oficiální mediální propaganda o růžových zítřcích demokratického světa a ne vlastní vinou zmanipulovaní lidé ještě zatleskají odstranění nezávislé novinařiny, která si neváží oficiálního učení vládnoucích šílenců, politických vůdců.  

     Potom se zaplní novodobé koncentrační tábory, které se budují prakticky po celém světě. Zaplní se potenciálními teroristy. Lidmi, kteří se rozhodli nepřijmout vnucený sebezničující systém a mají možnost oslovovat druhé. Vracíme se k rozvracečům republiky!

     Potom se zavedou drastická opatření. Omezení, která zruší zbytky soběstačnosti obyvatel. Nebude možno nic pěstovat ani drůbež, ani obilniny, bez povolení hygienických centrál si nezasadíte ani pampelišku. A je jisté, že to povolení dostane jen „řádný“ světoobčan, který si uvědomuje, jak důležitá je správná politická linie sjednoceného světa.

     Farmaceutické koncerny prostřednictvím nádnárodních hygienických centrál zavedou povinná očkování a užívání léků, děje se už dnes. Ti co nám ničí zdraví, Ti, kterým nevadí stovky milionu dětí na tabákových drogách, ač by to šlo zastavit jednou vyhláškou, Ti zavedou povinné prohlídky od kolébky až po hrob. Užívání léčiv bude vynutitelné zákonem.

      Jsme v rukách šílených správců systému věcí.

     Oni jsou ale v naprosté minoritě, jejich síla je ve lži, v mediální propagandě a v tom, že jsme nuceni hrát jejich hru na skutečnost.

     Bylo by dobře si to uvědomit. Řešení není v útěku do samoty, do izolace, tam přesně nás ONI chtějí mít.

     Chtějí mít nenávistné, rozhádané lidi, kteří se budou udávat, šikanovat, budou se ostražitě rozhlížet jestli někde nepoložil na ulici podivnou tašku, nebo nemá zvláštní výraz, či se spontáně nechce bavit s „cizími“ lidmi….

     Můžete stokrát meditovat, můžete praktikovat jakákoliv psychická cvičení, či se přidat k nějaké sektě slibující jinou realitu, ale ona jiná není, skutečnost je opravdu jen jedna.

     Pravda je opravdu jen jedna. Nemáme každý svou. Lží je bezpočet, ideologií je bezpočet, ale to nejcennější skutečnost je jediná a tu bychom měli chránit.

     Nehrajme s nimi to divadlo na stát a na spravedlnost.

     Rok 2008 bude bezpochyby zlomový.

     Jestliže minulé volby v USA byly poraženému přiřknuty partou soudců nejvyššího soudu, které etabloval do svých funkcí otec budoucího prezidenta. Jestliže zlomovou část voleb v okrsku Florida navzdory potvrzení vítězství protikandidáta přiřkla stanice FOX v řízení bratrance pana prezidenta. Jestliže šéfovou volební komise dělala paní, která shodou okolností pracovala také pro volební tým pana Bushe, tak volby následující budou zcela mimořádnou „atrakcí“.

      Český národ, který je nucen urychleně přelézt z ruské do americké prdele, (s odpuštěním), přemaloval rudé vlajky na modré se zhlédl (lépeřečeno jeho reprezentace) právě v tomto způsobu vedení státu.

     Také my jsme svědky toho, jak se to zařídí, když ve volbách zvítězí strana, která by přeci jen k Novému Světovému Pořádku přistupovala pomaleji, (ne, že by byla o něco lepší)…

     Také my žijeme naprosto neregulérní volební období, kdy rozhodující hlasy pro české neokonzervativce si tito získali zjevně vydíráním, „náhlým přechodem“ dvou poslanců z „levicového“ spektra.

     Ti nyní umožňují, ač zvolení pro naprosto protikladný program nástup zavádění plateb u lékaře, podporu boje s „terorismem“ a zavádění praktik, které mají paraelu jen v předválečném Německu.

      Premiér nás častuje nacistickými citacemi a jasně dává najevo, že se rozhodl připnout naši zem na klopu strýčka Sama.

      USA mohla ještě pro některé z nás být donedávna vzorem svobody a demokracie pod vlivem filmové a mediální propagandy i přeci jen mírnějšího vnitropolitického režimu v minulých dekádách, ale dnes už USA lze přirovnat k padesátým letům komunismu v naši zemi.

      Svět je v očekávání.

     Bushova administrativa ztrácí pozice, Bush, Blair a celá tato neonacistická parta čelí už dneš řadě žalob, hlavně ale obrovské ztrátě důvěry obyvatel, kterou už nedokáže zbrzdit ani vytrvalá mediální propaganda, která jejich zločiny proti lidskosti opěvuje jako boj proti světovému terorismu.

      Přesněji (poté, co se ukázalo, že podklady pro obě stávající války v Iráku a Afghánistánu byly propagandou vylhané), „preventivní“ boj proti světovému terorismu.

     Svět vedou obchodníci, vedou ho drasticky podvodným obchodem.

     Uměle drží nad vodou zcela bezcený dolar i burzy, které jsou jen fikcí, jakýmsi jednorukým banditou čtvrté generace, kdy se hraje s čísly přesně tak, aby burza „vydržela“ lhát věřitelům co nejdéle.

     Vedou ho obchodníci, kteří se chlubí jednotlivými ekonomikami, taktně přehlížejíce astronomické zadlužení svých zemí, které ale jasně vyvrací tuto „podsunovanou“ úspěšnost.

     Vedou ho obchodníci, kteří mají jedinou starost – zajištění vlastních požitků, stáří, rodin, slávy, nedotknutelnosti a pro tyto své požitky obětují svobody a zdravý život celé společnosti.

     Často slýchávám, čtvu v diskuzích, že si za to lidé mohou sami.

     Že mají možnost se neúčastnit, ale to je přeci nesmysl.

     Lidé jsou opravdu odkázáni při své vytíženosti na důvěru v systém, který se tváří a proklamuje, že je zde pro ně. V podstatě opravdu nemají důvod nevěřit novinářům jejich lžím a manipulacím.

     Večer si pustí televizi a tam jim to „novináři“ řeknou, jak se nám všem vlastně daří.

     Jsem přesvědčen, že novináři budou vysílat své prolhané deaktivující zprávy lidem ještě dlouho po tom, co svět bude neutěšenou pustinou, se zničenou přírodou a lidmi. Už nebude příroda, nebude zdravá voda, strava, nebude nic, ale zpravodajské velíny televizních stanic budou vysílat až do konce o progresivních výsledcích té, které vládnoucí elity!

     Jako příklad uvedu automobilový průmysl.

     Nejen v naší zemi vznikají nové automobilové továrny jako houby po dešti, přičemž ale i Ti nejoptimističtější vědci dokládají, že už v horizontu deseti, patnácti let bude nafta s bídou pro armádní mašinérie, nutné zásobování, politickoku nomenklaturu a další vyvolené tohoto systému.

     My „obyčejní“ lidé očekávejme přídělový systém, nebo cenově nedostupné pohonné hmoty už v řádu deseti, patnácti let. Přesto jsme hnáni do produkce a kupování vozů, které již brzy budou ozdobou vrakovišť, kam je za příslušný poplatek necháme odtáhnout, až nám za pár let dojde, že benzin prostě dostupnější nebude, naopak!

     Svět spěje do finále a je velkou demagogií a lží tvrdit, že díky lidem, kteří neumí zvednout svůj hlas, samostatně přemýšlet.

      Ti „obyčejní“ lidé totiž místo kvalitních podkladů pro jejich rozhodování dostávají promyšlenou, sofistikovanou propagandu. Věří systému pro který tvoří hodnoty, pracují, že jim za to zařídí kvalitní informace, minimálně z veřejnoprávních médií, že jim za to vzdělá děti….  

     Pokud by tomu tak nebylo a lidé dostali pravdivé informace z médií, statistiky o spokojenosti obyvatel by vypadaly docela jinak a politici by místo parlamentu zasedali ve vězeňských výborech někde na Borech nebo na Ruzyni.

     Toho se také bojí, tak se rozhodli prolhat se až do děsivého konce a ty vězení, koncentrační tábory připravují nám, stejně jako nám v dědictví ponechají zdevastovanou zemi, přírodu a zcela úchylné zákony, které nashromáždili na přání jednotlivých lobistů při své cestě k „moci“ a pro udržení se u ní!

     Svět je feudalistický, vládnou rodinné klany jako i dříve, podaní jako i dříve musí mít povolení na všechno od svatby až na podnikání, cestování… vůbec nic se nezměnilo, jen technologie ovládání lidí je dovedena k patřičné dokonalosti.

      Pokud si najdete čas, prohlédněte si prosím klíčovou část filmu ZEITGEIST se slovenskými titulky online, která velmi přesně a srozumitelně hovoří o politické a ekonomické REALITĚ!

 

 

       Potom si najděte čas na zamyšlení, jak se nenechat zotročit, jak zkusit pomoci co nejvíce lidem, sobě, své rodině, neúčastnit se na tom systému, který cení více věci než živé děti, který dává prostor šílencům a nazývá je vládci.

      Ten systém brzy padne, protože rozežírá sám sebe, je zákonem a médii vnucenou iluzí, ničím jiným. Po pádu iluze příjde skutečnost. Bude se rodit těžko, ale bude krásná a finální poučení, které se blíží s koncem toho systému bude největším přínosem naší historie, která už se po té nebude opakovat.


Poslední komentáře
16.06.2015 15:38:48: Mýlíte. Jsem si jistý. Doporučuji to probrat. Napište mi PM, mluvit. 8-) rychle pujcky online
01.06.2015 14:14:29: http://www.kosmetika-sleva.cz/katalog-oriflame/ oriflame katalog aktuální.
27.04.2015 15:49:20: Vaše vysněné přípravky z přírody www.kosmetika-sleva.cz oriflame. Very Me kolekce od společnosti or...
10.08.2009 12:51:42: jeden člověk s tim nic neudělá
 
Motto: ...Politik je osoba, která běhá po poli se skřivánkem v kleci a křičí: "Jen se podívejte, jak si tady pěkně létá a to jen proto, že tady s ním běhám"...